2ο γυμνασίο Ορεστιάδας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΟΜΑΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 2ο γυμνασίο Ορεστιάδας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ , Onemoreday4volleyball