Ανακοίνωση Εκλογικής Διαδικασίας Αθλος Ορεστιαδας

Ανακοίνωση Εκλογικής Διαδικασίας

Ανακοίνωση Εκλογικής Διαδικασίας Αθλος Ορεστιαδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Για το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 προκηρύχθηκε η τακτική απολογιστική και εκλογική γενική συνέλευση στον Αθλο Ορεστιάδας.

Η ανακοίνωση του Άθλου Ορεστιάδας:

Με  απόφαση του Δ.Σ. καλούνται τα Μέλη του Άθλου Ορεστιάδας, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, σε Τακτική Απολογιστική και Εκλογική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 στο νέο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς». Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 24 Ιουνίου 2018 στις 11:00 στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
  2. Ανακοίνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης.
  4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.
  5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τους πιο πάνω απολογισμούς.
  6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
  7. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ., ελεγκτικής επιτροπής και πειθαρχικής επιτροπής.

Σας επισημαίνουμε ότι οι υποψηφιότητες των μελών για τις θέσεις του νέου Δ.Σ. και της νέας ελεγκτικής και πειθαρχικής Επιτροπής, θα πρέπει να περιέλθουν  μέχρι 22/06/2018 και ώρα 12:00 στο e-mail (athlosorestias@gmail.com) του συλλόγου.

Εκ του Άθλου Ορεστιάδας                                                        Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2018